Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (2701)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (2602)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (1902)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (1602)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (1426)

2,500,000