Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (12a04)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (1904)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (2703)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (704)

1,400,000