Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2521)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2526)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2726)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1501)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1701)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1802)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1926)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (602)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (802)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (1426)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (1602)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 5 giường

Căn 3PN 5 giường (1902)

2,500,000