Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2726)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2526)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2521)

2,500,000