Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (12a04)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (1904)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (2703)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 2 giường

Căn 2PN 2 giường (704)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (1604)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (1804)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (2503)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (803)

1,400,000 

Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2521)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2526)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 3 giường

Căn 3PN 3 giường (2726)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1501)

2,500,000