Posts Tagged “takashi ocean suite”

Quy Nhơn tăng tốc phát triển hạ tầng du lịch.

Quy Nhơn tăng tốc phát triển hạ tầng du lịch.

Quy Nhơn tăng tốc phát triển hạ tầng du lịch, bổ sung thêm nguồn cung cơ sở lưu trú tiêu chuẩn cao đang thiếu hụt. Với 234 di tích lịch sử, đường bờ biển kéo dài, Bình Định vốn có bệ phóng phát triển du lịch văn hóa và tâm linh. Trong những năm gần…

Go Top