Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1926)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1802)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1701)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (1501)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (802)

2,500,000 

Căn 3 phòng ngủ 4 giường

Căn 3PN 4 giường (602)

2,500,000