Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (2503)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (1804)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (1604)

1,400,000 

Căn 2 phòng ngủ 3 giường

Căn 2PN 3 giường (803)

1,400,000